Apiterapi

Ett bis värld är omfattande: det är en värld där det finns blomning, svärmning, biologisk mångfald, pollinering – en väldigt intressant insekt.