Biets värld

Ett bis värld är omfattande: det är en värld som innefattar blomning, svärmning, biologisk mångfald och pollinering – en väldigt intressant insekt helt enkelt.